CLOVER WORKS

WORKS

PERSONA5 the Animation
TV / 2018.4-
PERSONA5 the Animation
STAFF
Original Work: "Persona 5" (ATLUS)
Original Concept: Katsura Hashino
Original Character Design: Shigenori Soejima
Original Demon Design: Kazuma Kaneko
Director: Masashi Ishihama
Series Composition: Shinichi Inotsume
Character Design: Tomomi Ishikawa
Music: Shoji Meguro
Animation Production: CloverWorks

©ATLUS ©SEGA/PERSONA5 the Animation Project

  • WORKS LIST