WORKS

SLOW START
TV / 2018.1-
SLOW START
STAFF
Original Work:Yuiko Tokumi (Manga Time Kirara / Hobunsha)
Director:Hiroyuki Hashimoto
Series Composition:Mio Inoue
Character Design・Chief Animation Director:Masato Anno
Prop Design:Masako Ito
Main Animator:Kosuke Yoshida
Art Director:Katsufumi Hariu
Color Design:Kanako Hokari
CG Director:Shinji Nasu
Director of Photography:Satoru Kuroiwa
Film Editor:Ayumu Takahashi
Sound Director:Jin Aketagawa
Sound Effects:Toshiya Wada
Music:Yoshiaki Fujisawa
Sound Produced by:Aniplex
Animation Production:CloverWorks

©Yuiko Tokumi,HOUBUNSHA/Slow Start Production Committee

  • WORKS LIST